Върни се горе

От днес Държавен фонд „Земеделие” започна изплащането на 949 млн. лева на 94 000 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). За 2014 година общият бюджет за подпомагане по Схемата е в размер на  1 051 млн. лв. Финансовият пакет, следваше да се разпредели на декларираните за подпомагане от земеделските стопани площи, които са 3 845 735.44 ха. Заявените за подпомагане през 2014 година площи са повече, в сравнение с първоначално посочената от страната ни селскостопанска площ от 3 492 383 ха, посочени в Решение С(2007)2241 от 31 май 2007 г. на Европейската комисия.


С оглед на това определената ставка по СЕПП от 300.96 лв/ха, бе необходимо да се намали на 270.51 лв./ха или приблизително 27 лв. на декар, за да не се надхвърли определеният за страната ни бюджет.


За първи път през 2014 година, освен за СЕПП, всеки стопанин ще има възможност по Схемата за преразпределително плащане, да получи допълнителна субсидия за първите 300 дка. Общият бюджет, който предстои да се изплати е в размер около 100 млн. лева.

Преразпределителното плащане, както и субсидиите по СЕПП за площи в добро земеделско състояние, ще бъдат разплатени на земеделските производители през месец март.

Сподели в: