Върни се горе

Експерти от дирекция „Растениевъдство” към Министерство на земеделието и храните проведоха среща със земеделски производители на череши в Института по земеделие - гр. Кюстендил. На срещата бяха представени схемите, по които ще бъдат разпределени финансовите средства от 28 млн. лева за сектора плодове и зеленчуци. Производителите на череши попадат в обхвата на разработването на първата схема за подпомагане на производителите на качествена продукция.

 

Експертите представиха изисквания и начините за кандидатстване при отглеждане на качествени череши. Също така земеделските производители бяха запознати с цялостната визия на министерството за подпомагане и развитието на този сектор.  От страна на МЗХ бе допълнено, че производителите на череши ще бъдат подпомогнати и по линия на държавните помощи за инвестиции и по правилото de minimis.  

Сподели в: