Върни се горе

На 8 и 9 май, 2013 г., в Хасковска област ще се проведе информационна кампания по мерки -  211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони (НР1)”, 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските (НР2)”, 213 „Плащания по Натура 2000” и 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.). Срещите по места имат за цел да информират гражданите за актуалните промени в нормативната уредба. Те ще научат за възможностите и начините за кандидатстване и ангажиментите им по различните мерки и направления на ПРСР, във връзка с получаването на финансови средствата.
Земеделските производители, които имат желание могат да посетят семинарите:

На 8 май (сряда) 2013 г., от 11:00 часа, в Народно читалище „Пробуда 1914”, Ивайловград, област Хасково.

На 9 май (четвъртък) 2013 г., от 11:00 часа, в читалището на град Караманци, област Хасково.
 
Заповядайте! Очакваме ви!
Сподели в: