Върни се горе

30 октомври 2012 г. е крайният срок за подаване на заявки в конкурсите „Община на 2012 г.” и „Най-добра проектна идея” по Програмата за развитие на селските райони.

 

Категориите, в които се състезават общините, са: „Туризъм”, „Инфраструктура”, „Обновяване и развитие на населените места” и Местна инициативна група. Право на участие имат всички общини, които са реализирали проекти по мерки: 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и по ЛИДЕР.

 

За най-добра проектна идея категориите са: „Земеделски производител”, „Преработвател”, „Предприемач по неземеделска дейност” и Местна инициативна група. Участниците трябва да имат успешни изпълнени проекти по някоя от следните мерки на ПРСР: 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, както и кандидати по тези мерки към Местните инициативни групи по ос 4 „ЛИДЕР”.

 

Повече информация за двата конкурса, които са под патронажа на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, можете да намерите на: http://www.obstina.eu http://www.bestproject-idea.eu или на телефон: 032/90 26 76.


Сподели в: