Върни се горе

УВАЖЕМИ КОЛЕГИ,    

За мен е чест да ви  приветствам с нашия професионален празник – Деня на ветеринарния специалист!

 

От  далечните години в края на 19-ти век, когато се полагат основите на ветеринарно-медицинската дейност в България  до днес е изминало много време, което     е запечатило в  своята история труда на  стотици големи ветеринарни професионалисти, отдали много сили  в областта на профилактиката и лечението, свързани със здравеопазването на животните. Тази тенденция  продължава и днес  с приемственост на опита и внедряването новите научни приложни практики. Всеки от вас  гради рутина в ежедневната си работа, трупа  нови познания и в този смисъл   вие сте отлични  специалисти, които се вписват  по достоен начин в съвременната  рамка на  европейската ветеринарна общност.

 

Здравеопазването на животните в Европейския съюз ще продължава да играе ключова роля и за в бъдеще при търговията с животни и животински продукти за гарантиране безопасността на храните и фуражите, както и за предотвратяване на зоонози.  Здравето на животните предизвиква загриженост у всички европейски граждани и тази загриженост произтича от това, че то е свързано с общественото здраве и безопасността на храните от една страна, а от друга и със загубите за икономиката. Ето защо и вашата дейност трябва да  постави акцент върху превантивните предохранителни мерки, като надзор и върху мерките за намаляване на риска от възникване  на заболявания, отколкото за ликвидиране на последствията от тях.  

 

Убеден съм, че вие като истински  професионалисти се придържате към всички стандарти на  съвременната  ветеринарна медицина и точно за това можете да се гордеете, че сте доказани професионалисти.  

 

Аз като министър на земеделието и храните ще работя усърдно облика на ветеринарномедицинската дейност да бъде на европейско ниво, за да можем  да отговорим на съвременните предизвикателства  за  изграждането  на модернизирана рамка за здравеопазване на животните.

 

В празничния ден се  обръщам към вас с пожелание преди всичко да бъдете здрави, да постигате нови успехи в работата, а  любовта на близките ви хора да ви носи радост

 

Честит празник!

                                                            

Сподели в: