Върни се горе

От началото на учебната година бяха предприети засилени проверки в кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети в цялата страна. През изминалия месец, инспекторите към съответните Областни дирекции по безопасност на храните в страна са направили общо 3348 допълнителни проверки на детски заведения.

 

В резултат на проверките са издадени 213 предписания и са съставени 22 Акта за установяване на административно нарушение. Констатираните пропуски са свързани с пропуски в изискванията на Наредба №9/16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища, пропуски във воденето на записите по системите за управление безопасността на храните, както и случаи на наличие на храни без етикетировка, незадоволително хигиенно състояние на обектите и неправилно съхранение на храни.

 

Възбранени и бракувани са 90 килограма плодове и зеленчуци, 9 килограма храни от животински произход и 185 броя негазирани безалкохолни напитки Временно е преустановена дейността на един обект (ученически стол), като след отстраняване на несъответствията е издадена Заповед за възстановяване експлоатацията на обекта.

 

Проверките продължат, като обектите ще бъдат проверявани на принципа на официалния контрол, който регулярно извършва Българска агенция по безопасност на храните.

Сподели в: