Върни се горе

 

„За много хора чистият въздух, чистата вода и красивата зелена гора са даденост, но всъщност за да бъде такава, каквато e тя днес, в годините назад са полагани много грижи за поддържането и възстановяването й и тя е Вашето бъдеще.” С тeзи думи се обърна заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов към младите хора в Благоевград, участващи в отбелязването на 100-годишния юбилей на Горската служба в града.  Заместник-министър Костов посочи, че макар само една трета от страната да е заета от гори, те оказват своето екологично въздействие върху цялата ни територия. Той подчерта, че днес е особена гордост, че гората в Югозападна България е запазена красива и величествена и е пример за съседните страни в опазването на горите. Това, обаче, припомни той, е резултат на многогодишната професионална дейност на цялата горско-лесовъдска колегия. Заместник-министърът припомни, че горската служба в Благоевград е започнала своето съществуване като служба „за укрепяване на пороищата”, поради силното обезлесяване и грижата на държавата тогава е била насочена към обновяването на гората, като през годините е имало мащабна залесителна дейност на големи територии в района и впоследствие са полагани значителни усилия за поддържането й.

 

Заместник-министърът поздрави с юбилея всички, които с труда си във всичките тези 100 години назад, но и днес допринасят за поддържането и опазването на горите в Благоевград и района от посегателства, пожари и незаконни практики, за провеждане на екологичносъобразни сечи, воденето на балансирана стопанска дейност и поддържането на горите като най-важното зелено богатство на България. Той подчерта, че за екипа на Министерство на земеделието и храните основен приоритет е утвърждаването именно на такъв балансиран подход и устойчиви политики за развитието на горите, като за неговото прилагане е необходимо съдействието на всички, които с труда си, ентусиазма и усилията си се грижат за българската гора и за опазването й. Важен съюзник в тази задача е цялото общество, подчерта заместник-министърът и призова за бдителност и съпричастност към общите усилия за опазване на горите в България.

 

Заместник-министър Костов откри юбилейна плоча, посветена на 100-годишнината и връчи награди на ученици от средните училища в Благоевград за участие в конкурс за рисунка на тема „Мечтите на гората – моите мечти”. Специална награда получи Националната хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” - Благоевград за учебно заведение, представило се с най-иновативни и оригинални идеи на конкурса.

 

Сподели в: