Върни се горе


На тържествена церемония в Аулата на Лесотехническия университет беше открита академичната 2012/2013 учебна година. На събитието присъстваха много преподаватели, студенти, възпитаници и гости. Инж. Стойчо Бялков, директор на Дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ, поднесе поздравления от името на ръководството на Агенцията по горите към всички, избрали да получат знания и квалификация в институция с утвърдени традиции и история. И тази година са попълнени всички обявени места за прием на студенти в редовна и задочна форма в 6-те факултета на учебното заведение. Проф. д-р Веселин Брезин, ректор на Лесотехническия университет подчерта, че специалностите, в които се обучават студентите остават едни от най-авторитетните в страната, даващи възможност за бъдеща професионална реализация. Той пожела на всички здраве, късмет и творчески устрем през цялата учебна година.

 

Новоприетите студенти за придобиване на бакалавърска степен са 817, а за магистри ще се обучават 140 студенти. Във Факултет “Горско стопанство” на университета през новата учебна година са приети 110 студенти редовно обучение и 42-ма в задочна форма за придобиване на бакалавърска степен. Магистрите в тази специалност са 22-ма в редовна форма на обучение и 78, избрали да получат своето образование задочно.

 

Сподели в: