Върни се горе

БАБХ променя извънредните изисквания при транспорт, преработка и реализация на животни, месо, мляко и произведените от тях продукти заради болестта.

 


Към момента всички едри преживни животни, които са идентифицирани и данните им са въведени в системата ВетИс са ваксинирани. Всички животни, които не са регистрирани и ваксинирани до 15 юли 2016 година ще се считат за укрити от собствениците им и при констатиране на огнище на Заразен нодуларен дерматит ще подлежат на унищожаване без обезщетяване.

 

Българска агенция по безопасност на храните променя извънредните изисквания при транспорт, преработка и реализация на животни, месо, мляко и произведените от тях продукти заради болестта Заразен нодуларен дерматит. Всички Едри преживни животни (ЕПЖ) в страната трябва да бъдат ваксинирани срещу заразен нодуларен дерматит (ЗНД) до 15 юли 2016 г. Забранено е придвижването и транспортирането на ЕПЖ, които не са ваксинирани срещу ЗНД в страната.

 


Разрешава се придвижване и транспортиране на ваксинирани животни, включително и неваксинирани ЕПЖ под 6 месечна възраст, родени след 05.07.2016г. от ваксинирани майки, на територията на България, при условие, че са изминали най-малко 28 дни след извършване на ваксинация за ЗНД в обекта на произход. Въвеждането на нови животни в животновъден обект се допуска при условие, че наличните в обекта-получател ЕПЖ са ваксинирани срещу ЗНД, като са изминали най-малко 28 дни от извършването на ваксинацията, или 28 дни от извършването на заключителна дезинфекция, ако в обекта е констатирано огнище на заболяването.

 


Клането на ЕПЖ с произход Република България може да се извършва в месодобивни предприятия на територията на цялата страна, а върху месото на закланите животни се поставя здравна маркировка с форма „диамант”. Върху опаковките на месните заготовки, вътрешностите и месните продукти (с изключение на консерви), в които има вложено месо от ЕПЖ с произход Република България също се поставя идентификационна маркировка с форма „диамант”. Добитото месо и продукти от тях се реализира само на територията на страната.

 


Стерилизираните месни продукти (стерилизирани консерви), произведени от месо, добито от ЕПЖ с произход Република България се поставя идентификационна маркировка с овална форма. Върху месните заготовки и месните продукти, произведени от месо от ЕПЖ с произход различен от български се поставя идентификационна маркировка с овална форма, при условие, че са произведени, съхранявани и с тях е боравено без да влизат в контакт с месо от ЕПЖ и месни заготовки, в които има вложено месо от ЕПЖ с произход Република България. Те могат да се реализират на територията на страната с търговски документи, а в други държави членки и трети страни се придружават от сертификат по системата “TRACES”.

Мляко, добито от ЕПЖ на територията на Република България може да се използва за човешка консумация и за производството на млечни продукти, само след пастьоризация. То, както и млечните продукти могат да се реализират на територията на страната с търговски документи, а в други държави членки и трети страни, като се придружават от сертификат по системата “TRACES”
Сподели в: