Върни се горе

В периода от 08.03. до 10.03. 2022 г. служителите в държавните предприятия извършиха  общо 1468 проверки.  Инспектирани са  702 обекти за добив на дървесина и 457 превозни средства. Проверени са документите на 44 ловци  2 - ма риболовци, както и на 263 физически лица. Съставени са 85 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 33,79 пространствени кубически метра дърва, 1 моторно превозно средство, 1  каруца и 1 брой друг инструмент за дърводобив.

Горските инспектори от шестнайсетте регионални дирекции по горите през вчерашния ден са извършили близо 1040 проверки.  109 екипа са работили на територията на цялата страна по контрола по прилагането на Закона за горите за всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина.

Проверени са близо 300 обекта за добив, за складиране, преработване и търговия с дървесина, 370 превозни средства, транспортиращи дървесина, 355 физически лица, както и 14 риболовци.

Съставени са 30 акта, като установените нарушения са предимно за транспортиране и съхранение на немаркирани и без превозен билет дърва за огрев, транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи GPS – устройства, неотговарящи на изискванията, системи за постоянно видеонаблюдение и некоректно водене на електронни дневници в обекти за складиране, преработване и търговия с дървесина.

Задържани са 6,50 кубика дърва за огрев, две моторни превозни средства, една каруца и един моторен трион.

         

Сподели в: