Върни се горе

Утре, 9 януари, заместник-министрите на земеделието и храните Бюрхан Абазов и Явор Гечев и румънските им колеги Даниел Ботаниу и Влад Манастиреану ще се срещнат в Русе, за да обсъдят двустранното сътрудничество в областта на земеделието, в 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация - Русе.

 

По време на разговорите ще бъдат дискутирани темите, свързани с изпълнението на бъдещата Обща селскостопанска политика, животновъдството и биологичното земеделие. Акцент ще бъде поставен върху изграждането на преки контакти между фермерите от двете страни и изграждането на общ стоков пазар. Разработването на специфични мерки за подпомагане на фермерите в планинските райони и обмяната на опит в областта на ветеринарномедицинските изисквания към фермите и предприятията за производство на мляко и млечни продукти също ще бъдат обсъдени.

 

В рамките на срещата ще бъде засегнато сътрудничеството в областта на сектор „Рибарство” и осигуряване на взаимна подкрепа при преговорите на европейско равнище, свързани с пазара на рибни продукти.

 

Брифингът е в 14.00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе.

Сподели в: