Върни се горе

Утре, 24 август 2016 г., заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще връчи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

 

Събитието ще се състои от 14:00 ч. в Зала „Голям колегиум“ на МЗХ.

Сподели в: