Върни се горе


Държавите-членки на Европейския съюз подкрепят предприетите от Европейската комисия стъпки, за преодоляване на трудностите в сектора на земеделието, предизвикани от руското ембарго. Необходими са обаче допълнителни мерки, които да подкрепят земеделските производители. Около това становище се обединиха министрите на земеделието на държавите-членки на ЕС на извънредния Съвет на министрите, проведен на 5 септември 2014 година в Брюксел. В своето изказване министър Грудев настоя прилаганите мерки да бъдат приложими във всички държави членки, като трябва да се гарантира равно третиране на земеделските производители в целия ЕС. Финансовите средства, отделени на този етап от ЕК, не са достатъчни за да осигурят ефективно овладяване на пазарната ситуация в сектора, коментира още той. Бюджетът за прилагане на мерките, по отношение на плодовете и зеленчуците извън ябълките и крушите, трябва да бъде увеличен. „Мерките в сектора на млякото и млечните продукти са неприложими за нашата страна затова е необходимо да се осигури пряка подкрепа на производителите на мляко, с която да се компенсират претърпените от кризата загуби“, отбеляза министър Грудев.

 

Комисарят по земеделие Дачан Чолош обясни, че на този етап усилията на ЕК са насочени към най-засегнатите сектори – плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти. Комисията ще продължи да наблюдава отблизо ситуацията на пазара и е готова да използва всички инструменти за подкрепа, които предлага Общата селскостопанска политика. Същевременно ще се работи в посока намиране на нови пазари и за целта ЕК отпуска 60 млн. евро допълнително за реализиране на промоционални програми за земеделски продукти. Важното е прилаганите мерки да бъдат ефективни и целенасочени, за да се гарантира реален ефект за земеделските производители в ЕС.

Сподели в: