Върни се горе

С 20 % се е увеличил износът на продукти от животновъдния сектор спрямо 2009 година, сочат данните на Министерство на земеделието и храните. 17 %  е делът на износа в сектора земеделие от общия дял за страната. Външно търговското салдо е положително и е в размер на близо 1 млрд.долара. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на  конференция по проблемите на месодайното животновъдство в град Троян.
Той заяви, че в световен мащаб има недостиг на високопротеинови храни, като тенденцията е те да увеличават своята стойност. Това е една добра пазарна ниша, в която страната може да намери своето място. Зам.-министър Димитров информира, че към момента България, че над 80% от реализирания износ на земеделски продукти е предназначен за Европейския пазар, което е гаранция за неговото качество и безопасност.  
Той посочи още, че в началото на присъединяването на България към ЕС 99% от фермите не са отговаряли на европейските изисквания. Днес, над 50% от мляко се произвежда от стопанствата, достигнали стандартите на Общността, а до края на годината трябва да се модернизират и останалите ферми, които искат да продължат да функционират. От 2007 година два пъти бе удължаван срокът за дерогация на фермите, припомни зам.-министърът. Фермерите могат да се възползват от възможностите за преориентиране на стопанствата си от мляко към месодайно направление.
През последните години средствата, които се отпускат от бюджета за сектора се увеличават. За 2010 година за сектор „Животновъдство” бе отделен и изплатен ресурс от 109 млн. лв., като през настоящата година за сектора са заделени над 130 млн.лв.
Сподели в: