Върни се горе

ДФ „Земеделие” уведомява учебните заведения и общините, кандидати по схема „Училищен плод”, че фондът не лицензира и съответно не поддържа списък на фирми доставчици на плодове и зеленчуци по схемата. Уточнението е по повод множеството запитвания постъпили от учебни заведения за наличието на лицензирани от ДФ „Земеделие“ фирми.

 

Изборът за доставчик/заявител по схема „Училищен плод” е индивидуално и лично решение на ръководството на съответното учебно заведение или община. Критериите за одобрение на заявител са упоменати в чл. 10 на наредбата за прилагане на схема „Училищен плод”.

Сподели в: