Върни се горе


Изработен е национален стандарт за извършване на горска сертификация. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на работна среща с неправителствената организация WWF Дунавско-Карпатска програма България, проведена вчера. Работна група, в която са включени представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, представители на бизнеса и неправителствени организации в продължение на две години работиха над проекта на стандарт по системата FSC. Те направиха  задълбочени проучвания на различни стандарти, по които се извършва сертифицирането в горите. В края на миналата седмица проектът за национален стандарт е финализиран и той ще може да се прилага от всички фирми, които сертифицират по тази система. Очаква се неговото одобрение от контролния орган на FSC, като 96% от стандарта се припокриват с националното законодателство и само 4% са допълнителните изисквания по стандарта.

До края на 2015 г. са сертифицирани 810 000 ха държавни гори или 28% от общата им площ, припомни заместник-министърът, като през тази година по план се стремим към сертификация на още 890 000 ха. Така при успешно развитие на процеса общата площ сертифицирани държавни гори би могла да достигне в края на 2016 г. близо 58%.

Заместник-министър Костов подчерта, че това е един от приоритетите на Министерство на земеделието и храните в задачата му горите да бъдат управлявани по устойчив, ефективен и многофункционален начин, с гаранция за законовия произход на добитата дървесина.

Участниците в срещата се обединиха около становището, че за да бъде процесът на сертификация успешен, е добре в него да бъдат мотивирани да се включат и останалите собственици на гори – общински и частни. Така те биха могли да бъдат по-успешни на един по-взискателен пазар на дървесина. „Ние, като екип на МЗХ, заедно с колегите от Изпълнителната агенция и поделенията ни в страната се стараем и по линия на законодателството, и прилагайки контролните механизми, да обезпечим опазването на цялото многообразие на българските гори”, подчерта още зам.-министър Костов. „Същевременно секторът претърпя много промени в последната година и половина и процесът на сертификация, който е изцяло доброволен не би следвало да увеличава натиска върху него, а да утвърди и поощри добрите практики  и да направи процесите в горите още по-прозрачни и предвидими”.

По време на срещата бе подчертано, че освен подобрената нормативна и бизнес среда, е необходимо и създаване на условия за обучение и споделяне на добри практики сред участниците в сектора. От неправителствената организация заявиха, че това е поле, в което има простор за изява на всички заинтересовани страни, в това число и медиите и всички заинтересовани от прозрачно управление в горите.
Сподели в: