Върни се гореИзпълнителният директор на агенцията по горите инж. Григор Гогов откри ловния сезон на дребен дивеч. Ловният излет се проведе в местността „Света Троица” на територията на ловно сдружение София- Запад в пределите на ТП „Държавно ловно стопанство - Витошко-Студена”.

 

Инж. Григор Гогов поздрави българските ловци от името на министъра на земеделието и храните Васил Грудев, който им пожелава наслука, много позитивни емоции по време на ловните излети и сезон без инциденти.

 

Инж. Гогов съобщи, че тази година успешно издържалите изпити за придобиване право на лов са  3 750  човека. „Общо 4 250 бяха кандидат-ловците, които бяха препитвани след завършен курс на обучение и практическа подготовка.”, добави той. Той отбеляза, че през 2014 година ловния билет са си заверили  114 000 ловци.

 

„България е страна с традиции в отстрела на трофейни екземпляри и голяма част от любителите на лова идват в България именно с тази цел”, изтъкна изпълнителният директор на ИАГ и поясни, че през последните години ловът на дива свиня остава най-предпочитания от чужденците поради атрактивните ловни полета и възможността за отстрел на трофеи. По думите му от едрия дивеч освен дивата свиня предпочитани видове са благородния елен, муфлон, сърната и елена лопатар. От дребния дивеч интерес предизвикват бекас, гургулица, пъдпъдък, фазан и яребица. Основна част от чуждестранните ловци, посетили страната за лов на едър дивеч са от Германия, Испания, Италия и Франция. Към дребния дивеч предпочитания имат чуждестранните ловци предимно от Италия, Гърция, Испания и Франция.

Приходите от организиран ловен туризъм (ОЛТ) през 2013 г. възлизат на 4 570 842лв., което е с 13% повече от отчетените за 2012 г. През 2013 г. по линия на организирания ловен туризъм са ловували 4 558  ловци. За сравнение през 2012 г. в страната са упражнили своето хоби 3 557 ловци, отбеляза инж. Гогов.

 

Той подчерта, че нарушенията, свързани с употребата на алкохол, липсата на сигнална екипировка и не носенето на ловен билет са установени основно в началото на ловния сезон. В следствие на предприетите мерки и засиления контрол от страна на горските инспектори тези нарушения са ограничени. „Въвеждането на ежеседмичните проверки по време на активния ловен сезон дава много добри резултати и е едно от мероприятията по контрола, което води до ограничаване на нарушенията по Закона за лова и опазване на дивеча”, убеден е Гогов.

 

Във връзка с предотвратяване на инциденти и нарушения Министерството на  земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите призовават към спазване на Закона за лова и опазване на дивеча и към следване на ловната етика и морал. Ще се упражни засилен контрол по изпълнение на законовите разпоредби и опазване на дивеча по време на ловния сезон. Преди започване на ловния излет ръководителят на лова проверява наличието на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.


Сподели в: