Върни се горе

От днес 4 екипа от Югозападното държавно предприятие, „ДГС София”, РДГ София и Природен парк „Витоша” започват да инвентаризират и отстраняват падналите дървета върху алейната мрежа в границите на парка. Премахването им ще се извърши поетапно. Приоритетно ще бъдат почистени най-посещаваните туристически маршрути в парка – кварталите Бояна, Симеоново, Драгалевци, участъкът между селата Железница - Бистрица и маршрутите към хижа Алеко и м. Златните мостове.


Разчистването на дърветата, повредени от природни бедствия - снеговали, снеголоми и др., се предприема, тъй като голяма част от тях създават опасност за функционирането на инфраструктурните обекти и застрашават живота и здравето на хората.При почистването на алейната мрежа и най-интензивно използваните маршрути ще бъдат спазвани всички мерки за безопасност.

Сподели в: