Върни се горе

 

„Бизнесът трябва да се стимулира да създава трайни продукти от дървесина у нас, така че да остава принаден продукт в страната ни”. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и интериор”, организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия днес. „Мебелната промишленост е доказала, че е един от браншовете с най-висока стойност на принаден продукт в българската икономика. Анализите на Министерство на земеделието и храните сочат категорично, че е важно снабдяването с дървесина за преработка да има приоритет пред търсенето на дървесина за директен износ или изгаряне”, подчерта заместник-министърът. „Добитата дървесина трябва да се използва разумно и най-рационално”, заяви той, като припомни, че Министерство на земеделието и храните предприема мерки качествената дървесина да не се използва за друго, а за производство на мебели.

 

Тази политика бе подкрепена принципно и от представителите на министерство на икономиката и енергетиката, които информираха, че мебелната промишленост създава 4% от заетостта в българската икономика, 1,7% от стойността на БВП и 2,5% от добавената стойност.

 

Заместник-министър Костов подчерта, че за да бъде ефективна тази политика, трябва да се работи в посока на сертифициране на горите, защото наличието на качествена дървесина с гарантиран произход от сертифицирани гори дава допълнителен стимул на мебелните фирми да инвестират в производство у нас. Над 810 хиляди хектара са в края на 2015 г. сертифицираните държавни гори у нас, информира зам.-министърът. Очаква се през 2016 г. да бъдат сертифицирани още 1,1 млн. хектара и така да се достигне близо 70% сертифицирани държавни гори. По време на дискусиите Браншовата камара на дърводобивната промишленост предложи да бъдат организирани образователни семинари със заинтересовани страни по темата за сертифицирането на горите у нас.

 

Заместник-министър Костов информира, че в момента тече съгласуване на промените в Наредбата за възлагане на дейностите в горите, като до 15 февруари заинтересованите страни могат да изразят становища по този важен за регламентацията на пазара на дървесина у нас документ.

 

Сподели в: