Върни се горе

 

На 24 и 25 септември 2012 г. в Брюксел  министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще участва  в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

 

По време на срещата  ще се проведат ориентационни дебати по предложенията за регламенти относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, като част от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика.

В областта на рибарството  ще се проведе дискусия  по предложението за регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

 

Сподели в: