Върни се горе

Между 10 и 12% средно по-висока цена е постигната в проведените до момента 40 търга за електронна продажба на дървесина в териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие, което е спечелило от тях над 130 000 лева. Това съобщи зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, който днес провери как работи системата за е-продажба на дървесина, разработена от „Информационно обслужване“ АД.

Платформата се ползва от началото на месец април т.г. в Югозападното държавно предприятие, като за четири месеца от официалния й старт вече се отчитат големите й предимства. Системата работи изключително коректно, без опции за допълнителна намеса и е улеснение за фирмите, каза директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов. Чрез електронни търгове предприятието е продало до момента 11 566 куб. метра или 1 процент от цялата дървесина, която ЮЗДП реализира на пазара, но това е най-качествената и ценна дървесина, поясни директорът. Целта е този процент непрекъснато да расте и да обхване постепенно повечето от провежданите търгове.


Освен че осигурява пълна прозрачност на процесите по организацията и провеждането на търговете, като се елиминира почти изцяло субективния фактор, постъпленията от електронните наддавания са повече, отколкото се постига при традиционното провеждане на търговете, посочи зам.-министър Борисов. Той припомни, че преди е имало случаи, когато дървесината се е продавала на началната цена, без конкурентни предложения. Това е пораждало съмнения за нагласени споразумения между участниците. По думите му, чрез въвеждането на електронната платформа е улеснен процесът по регистрация на участници от различни части на страната в електронни търгове. „Това от една страна осигури повече конкуренция и преки финансови ползи на държавното предприятие, а от друга спести време и средства на кандидатите за купувачи“,  добави той.


Търгове за продажба на дървесина от 4 обекта на територията на ТП "Държавно ловно стопанство Дикчан" с 35 регистрирани кандидати бяха осъществени днес в присъствието на зам.-министъра, директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, експерти от предприятието и журналисти. Всички имаха възможност да наблюдават на екран какво се случва в реално време, кой участва, как протичат наддаванията и завършват търговете, кой и срещу каква цена ги печели.


Успехът на платформата в Югозападното държавно предприятие предизвика интерес към системата на „Информационно обслужване“ АД и в други структури, съобщи зам.-министър Борисов. До края на 2016 г. платформата ще заработи в Южноцентралното държавно предприятие – Смолян и в Северозападното държавно предприятие в гр. Враца.

Сподели в: