Върни се горе

Близо с 10 пъти са нараснали площите с биокултури в България от 2008 г. до момента. Това бе отчетено на заключителната конференция на „Биомания 2011” на тема “Европа финансира биологичното земеделие”, която се проведе в хотел „Радисън”, София.  „Процентът на усвояване на предвидените субсидии по Мярка 214 „Агроеколочини плащания” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. обаче е все още нисък, въпреки че биологичното производство у нас бележи ръст от75% и усилията трябва да продължат да бъдат насочени в тази посока”, каза заместник - министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, която откри конференцията.  Със седмото изменение на Програмата за развитие на селските райони се предвижда 32 млн. евро от бюджета на мярка 214 „ Агроекологични плащания”, да бъдат прехвърлени към мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, за инвестиции в биоземеделието, като ще бъдат подпомагани регистрирани вече биологични производители, допълни още зам.-министър Боянова. В момента 5% от бюджета на мярка 121 са предвидени за земеделски производители, които имат желание да преминат от конвенционално към биологично производство.
           
В семинара взеха участие експерти от Министерство на земеделието и храните, представители на Фондация “Биоселена” и други биоорганизации, както и производители на биопродукти от страната.
    
Сред най-атрактивните за отглеждане по биологичен начин култури в страната са орехите, лешниците и бадемите. Интерес има и към лавандулата, която като площ заема около 10% от площите с биокултури в страната. „Подпомаганите с европейски средства от Програмата за развитие на селските райони биопроизводители, които отглеждат растителни култури, са общо 820. В страната има още около 200 биопроизводители, които не са обхванати от финансовото подпомагане чрез агроекологичните плащания и ще се насочим към тези хора”, посочи още зам. - министър Боянова.
    
Освен площите с биокултури в България, се увеличава също и броят на пчеларите, които се насочват към биологочното производство.  Спрямо 2008 г. те са се увеличили с 40%.
    
По години изплатените европейски субсидии по Програмата на биопроизводители в страната са 6.5 млн. лв. за финансова година 2008 г., 11.4 млн. лв. за финансова година 2009 г.  и 22,2 млн. лв. за финансова година 2010 г.  
    
„В предложенията за изменение на Общата селскостопанска политика е предвидена отделна мярка за биологично земеделие, с бюджет 25 % от средствата за селските райони”, съобщи още зам.-министър Боянова.
Сподели в: