Върни се горе

Ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, експерти на агенцията и браншови организации от сектор “Рибарство” ще вземат участие в работна среща на 13 юни 2013 г. в Брюксел във връзка със създаването на Консултативен съвет за Черно море.

Срещата се организира от Генерална дирекция “Морско дело и рибарство /ГД “МАРЕ”/ на Европейската комисия. На нея браншови представители от сектор „Рибарство” на България и Румъния, администрациите в тази област, а също така и всички заинтересовани страни от Черно море ще имат възможността да участват в дискусията за създаване на Консултативен съвет за Черно море до 2015 г., съгласно Предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за общата политика в рибарството на ЕС. Всяка страна щe представи своите предложения и виждания относно създаването и работата на Консултативния съвет за Черно море.

От българска страна ще се настоява централата на Консултативния съвет за Черно море да бъде в България.

Очаква се Консултативният съвет за Черно море да насърчи опазване на рибния ресурс и популяризира обмена на данни и добри практики между научните институти и професионалните организации на рибари, производители и преработватели в региона, както и да задълбочи сътрудничеството между страните в Черно море.


Сподели в: