Върни се горе

Около нито един язовир, собственост на „Напоителни системи“-ЕАД,  не е създадена опасност от заливане на населени места и инфраструктура.  Всички язовири са под постоянно наблюдение от служителите на дружеството.

 

На територията на областите в страната с обявен оранжев код за значителни валежи,  преливат контролирано десет язовира, които са собственост на „Напоителни системи“-ЕАД. Това са язовирите : „Божурица“ (Видин), „Клисуруца“ (Монтана), „Темелково“ (Перник), „Езерово“ (Пловдив), „Алино“ ( София-област), „Овчи кладенец“ (Ямбол), „Нови пазар - 1“ (Шумен), „Крапец“ (Ловеч), „Ряховски ливади“ (Габрово) и „Лопушница“ (Габрово).

           

Всички останали язовири са с отворени изпускатели и контролирано се изпускат  с цел осигуряване на достатъчно свободни обеми.
Сподели в: