Върни се горе

Раздаването на втория пакет храни за социално слаби по програма  „Благотворителност” на ЕС ще започне от понеделник и няма да има забавяне заради открития негоден за консумация фасул. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на брифинг, в който участваха изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Румен Порожанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Йордан Войнов. Двамата докладваха на министъра за откритите заразени количества зрял боб.

 

Министър Найденов съобщи, че резултатите от лабораторните изследвания на около 90 тона от доставения по програмата фасул сочат категорично, че той е заразен с паразити.  Негодните за консумация количества ще бъдат заменени за сметка на фирмата-доставчик. Има достатъчно наличности, които да осигурят безпрепятствено раздаване на втория пакет от храните, така че да не се спре реализирането на програмата, увери министърът.  Той поздрави БАБХ, че е разкрила негодните количества преди те да стигнат до хората.

 

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Войнов информира, че изследванията на боба са направени в лаборатория на Министерство на здравеопазването. Фирмата-доставчик може да приеме тези резултати, или да възрази и да поиска арбитражна проверка в лаборатория на ЕС за своя сметка.  Министър Найденов коментира, че вероятно фирмата не е виновна за зарезения боб, защото не е производител, а само доставчик, но въпреки това тя ще търпи санкции съгласно подписания договор с Държавен фонд „Земеделие”.

 

Изпълнителният директор на ДФЗ г-н Порожанов информира, че  фирмата-доставчик вероятно ще бъде санкционирана с около 120 хил. лв. Съгласно подписания договор между ДФЗ и фирмата-изпълнител санкцията за нарушение е 2 %  от общата сума на договора, която е около 5,9 млн. лв.

 

Според д-р Войнов заразяването на стоката не е станало в пакетиращото предприятие, а в страната-производител Аржентина или при транспортирането. Той обясни, че гръцките власти, от където е влязла пратката са издали сертификат, който е на европейски контролен орган и удостоверява, че пратката е изрядна. Той припомни, че по разпореждане на министър Найденов инспекторите на БАБХ извършват проверки на всички продукти, които се раздават по програмата в пунктовете на Българския червен кръст.

Сподели в: