Върни се горе

На 13 септември 2012 г., заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров ще вземе участие в конференция на високо равнище на тема: „Частният сектор в регионални и глобални въпроси на продоволствената сигурност”. Тя се организира съвместно от ФАО и Европейската банка за възстановяване и развитие и ще се проведе в Истанбул, Турция.

Ще бъдат засегнати теми свързани с рязкото повишаване на цените на храните през последните години и силния негативен ефект върху страните от Южното и Източното Средиземноморие, които са зависими от внос на зърнени култури от страни в преход като Русия, Казахстан, Украйна и други. Също така ще бъдат обсъдени начините за насърчаване на частни земеделски инвестиции и търговия от Черно море до Средиземноморието.
Сподели в: