Върни се горе

На 22 и 23 октомври 2012 г., (понеделник и вторник), заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров ще участва в Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. По време на заседанието ще бъдат проведени ориентационни  дебати по предложението за регламент за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика.

В областта на рибарството ще бъдат обсъдени възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2013 г.

Сподели в: