Върни се горе

Оперативната програма за морско дело и рибарство е основният инструмент за превръщане на сектор „Рибарство” в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчивото развитие на рибарството, както и за подобряване качеството на живот в рибарските области. Това заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова по време на заседанието на шестата тематична  работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 г. По време на заседанието бе представен първият работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство за следващият програмен период. „Първоначалният вариант трябва да бъде надграден и чрез съвместна работа и партньорство да постигнем консенсус, за да можем да вървим напред,  и да  получим една сигурност и устойчиво развитие на сектора. За нас е важно повечето заинтересовани страни да бъдат допустими и да ползват европейско финансиране”, убедена  е зам.- министър Маринова. Тя предложи на всички участници в работната група да дадат своите предложения, които да бъдат разгледани и включени в окончателния материал.Зам.- министър Маринова  поясни, че през последните два месеца усилията са били насочени в разработване на  работни варианти на SWOT анализа и стратегията, който са фундаментални за разработване на програмата за новият период 2014-2020 г.

 

Ресорният зам.-министър изтъкна, че през новия програмен период ще се обърне голямо внимание на работата с местните инициативни групи. /МИРГ/. „Трябва да се подобри взаимодействието с тях”, категорична е тя. Маринова подчерта, че през новия период на Програмата ще бъдат стимулирани иновациите, повишаването на конкурентоспособността и адаптивността в рибния сектор. Други важни приоритети са  преработването и запазването на ресурсите.

 

Според зам.-министър Маринова основен елемент  за повишаване на конкурентоспособността е подобряването на инфраструктурата в рибарски пристанища, разработване на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки.

 

„Очакваме взаимодействие и сътрудничество от всички заинтересовани страни”, каза изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Майдън Сакаджиев. Той изтъкна, че е необходимо хората от бранша да запазят своя бизнеса и да го развиват.


Сподели в: