Върни се горе

„България и Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) имат добра перспектива за сътрудничество”. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на среща в МЗХ с посланик Виктор Цвиркун, Генерален секретар на постоянния международен секретариат на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС).

 

Страната ни е определена да бъде председател на ЧИС на ротационен принцип през първото полугодие на 2014 г. като днес се обсъди провеждането на кръгла маса в България през април 2014 г., в която участие да вземат всички държави-членки на ЧИС.

 

„Трябва да се обединим около сближаване на изискванията за контрол по границите в рамките на ЧИС с цел гарантиране безопасността и качеството на храните, ограничаване болестите по животните и карантинните вредители по растенията, както и в общо проследяване движението на дивеча в региона”, заяви министър Греков. Той подчерта, че тези мерки биха подпомогнали общата динамика на развитието в Черноморската икономическа зона, в която се произвежда качествена селскостопанска продукция, конкурентна на световните пазари.

 

По време на срещата бе обсъдено и сътрудничеството в областта на  рибарството, животновъдството, зърнопроизводството и обмена в сферата на аграрната наука и образование.

Сподели в: