Върни се горе

Областни управители, кметове на общини, председатели на общински съвети, представители на местни администрации и структури от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Варна, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград, участваха във второто работно съвещание по управление на общинските гори. Срещата откри проф. д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново. Експерти от Изпълнителна агенция по горите запознаха присъстващите с регламентите и изискванията на новата нормативна уредба в горите и произтичащите от тях правомощия, задължения и отговорности на общините, свързани с доброто управление на горските територии, тяхна собственост. При проведените дискусии бяха поставени проблеми, свързани с избора на модела на управление на общинските гори, както и тези възникнали в процеса на тяхното опазване, стопанисване и ползване. Направени бяха конкретни предложения за подобряване на дейността и обсъдена необходимостта от изготвяне на критерии подпомагащи създаването на функциониращи и реални структури. Основната задача на тези структури ще е мобилизиране на горските ресурси, изграждане на обществена платформа от всички заинтересовани страни за преодоляване на възникнали проблеми, свързани с опазването на горите. Също така ще се акцентира и върху развитието на регионите, кадровото обезпечаване, усвояване на средства по европейски програми и изготвяне на конкретни проекти.

 

Участие в разговорите взеха областните управители на Велико Търново - проф. д-р Пенчо Пенчев и Търговище – г-н Митко Стайков, кметове, заместник кметове, председатели на общински съвети, представители на 25 общини от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Варна, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград, експерти от ИАГ, директори на Държавни предприятия и РДГ, представители на Асоциация общински гори.

 

На 5 и 6 юли в гр. Ловеч ще се проведе следващото работно съвещание, в което ще участват ръководители и експерти от общински и областни администрации от Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Сподели в: