Върни се горе

Ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“, гр. Златарица посетиха стопанството на Аделина Георгиева в с. Сливовица. Тя отглежда трайни насаждения – сливи и круши. Учениците се обучават по специалността – монтьор на  селскостопанска техника. Мероприятието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирано в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), което се провежда под надслов: „Супер фермер“.

 

Аделина Георгиева е бенефициент по подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Проектът й е за създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска техника за производство на плодове. Изплатената субсидия е на стойност 82 270 лв. По проекта е закупено специализирано оборудване, като трактор, пръскачка и др., които се използват при отглеждането на културите.

 

Собственичката на стопанството запозна учениците с основните етапи и дейности по отглеждане на овощни насаждения, като им показа и машинния парк на стопанството.

 

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: