Върни се горе

Поземлени отношения и комасация

Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2 от 10.08.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите
DOC файл, 105,5 KB, качен на 08.02.2018

doc document

Стратегия за комасация
PDF файл, 559,3 KB, качен на 08.02.2018

pdf document