Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: MHadzhiyska@mzh.government.bg

 

Дата на откриване: 10.02.2023 г.

Дата на приключване: 13.03.2023 г.