Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Растениевъдство“, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: MDineva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 20.10.2023 г.

Дата на приключване: 03.11.2023 г.