Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: MHadzhiyska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 24.03.2023 г.

Дата на приключване: 24.04.2023 г.