Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“

Електронен адрес: IDimitrova@mzh.government.bg.

Дата на откриване: 23.10.2020 г.

Дата на приключване: 23.11.2020 г.

Проект на Правилник


docx файл, 29,0 KB, качен на 23.10.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 77,7 KB, качен на 23.10.2020 docx document