Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“, МЗм  

Email: MIVelinova@mzh.government.bg и PVPetkov@mzh.government.bg

Дата на откриване: 06.06.2019 г.

Дата на приключване: 08.07.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 98,6 KB, качен на 06.06.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 117,0 KB, качен на 06.06.2019 docx document