Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Email: IGenchev@mzh.government.bg

Дата на откриване: 19.08.2020 г.

Дата на приключване:18.09.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 56,2 KB, качен на 19.08.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 130,9 KB, качен на 19.08.2020 docx document