Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

Email: IGenchev@mzh.government.bg

Дата на откриване: 19.08.2020 г.

Дата на приключване:18.09.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 56,2 KB, качен на 19.08.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 130,9 KB, качен на 19.08.2020

docx document