Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието.

Електронен адрес: MHadzhiyska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 28.10.2022 г.

Дата на приключване: 11.11.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 52,1 KB, качен на 28.10.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 110,9 KB, качен на 28.10.2022 docx document