Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“, МЗм

Email: EHyusein@mzh.government.bg

Дата на откриване: 20.11.2020 г.

Дата на приключване: 21.12.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 62,1 KB, качен на 20.11.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 101,3 KB, качен на 20.11.2020 docx document