Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Развитие на селските райони“
Email:  rdd@mzh.government.bg
Дата на откриване: 19.01.2018 г.
Дата на приключване: 18.02.2018 г.

Свалено на 27.02.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г.


За прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Отговорна дирекция – „Развитие на селските райони“ /Email: rdd@mzh.government.bg /Дата на откриване: 19.01.2018 г. /Дата на приключване: 18.02.2018 г.) Свалено на 27.02.2018 г.
pdf файл, 926,1 KB, качен на 19.01.2018 pdf document