Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Email: iasas@iasas.government.bg
Дата на откриване: 30.08.2018 г. 
Дата на приключване: 29.09.2018 г.

 

Проект на Наредба


docx файл, 51,2 KB, качен на 30.08.2018 docx document

Проект на доклад (мотиви)


doc файл, 113,0 KB, качен на 30.08.2018 doc document