Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието

Електроннен адрес: DVacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 18.04.2023 г.

Дата на приключване: 18.05.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 27,9 KB, качен на 18.04.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 74,9 KB, качен на 18.04.2023 docx document