Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Правна“
Email: RTsacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 29.05.2018 г. 
Дата на приключване: 29.06.2018 г.

Проект на Наредба


doc файл, 119,5 KB, качен на 29.05.2018 doc document

Проект на доклад (мотиви)


doc файл, 131,0 KB, качен на 29.05.2018 doc document