Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗм

Email: KKrumova@mzh.government.bg  

Дата на откриване: 21.02.2020 г.

Дата на приключване: 23.03.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 61,3 KB, качен на 21.02.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 61,0 KB, качен на 21.02.2020 docx document