Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“, МЗм

Електронен адрес: YIlieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 12.08.2021 г.

Дата на приключване: 13.09.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 33,3 KB, качен на 12.08.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 92,8 KB, качен на 12.08.2021 docx document