Върни се горе

Отговорна структура: Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол   

Email: mayailieva@iasas.government.bg 

Дата на откриване: 06.12.2018 г. 

Дата на приключване: 20.12.2018 г.

( Архив: 21.12.2018 г )

Проект на Наредба


docx файл, 34,6 KB, качен на 06.12.2018 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 82,6 KB, качен на 06.12.2018 docx document