Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Министерство на земеделието

Електронен адрес: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 02.02.2022 г.

Дата на приключване: 04.03.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 33,1 KB, качен на 02.02.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 124,6 KB, качен на 02.02.2022 docx document