Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм  

Email: YLilyanova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 23.05.2019 г.

Дата на приключване: 24.06.2019 г.

Проект на Наредба.docx


docx файл, 27,2 KB, качен на 23.05.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви).docx


docx файл, 129,0 KB, качен на 23.05.2019 docx document