Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Министерство на земеделието

Електронен адрес: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 06.04.2022 г.

Дата на приключване: 09.05.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 42,4 KB, качен на 06.04.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 137,7 KB, качен на 06.04.2022 docx document